Latvija

+371 23075007

Otázka - odpověď

Jak si zvolit kvalitní čelní desku?

Čelní deska - produkt vyrobený z různých druhů dřeva používané pro výzdobu. Čelní deska z jehličnaté dřeviny se považuje za nejkvalitnější mezi ostatními obkladovými materiály, a to z důvodu prokazování nejlepšího výkonu v provozu.

Při nákupu velké sady čelních desek je dost obtížne sledovat kvalitu každého prvku nebo jednotky. Kvalitní čelní deska by neměla mít suky a vady. Boční drážky a hmoždineky by měly být bez žádných viditelných nesrovnalosti a ukotvit navzájem dokonale. Dejte si pozor na to, aby deska, ze které je vyrobena čelní deska, nebýla zkroucená nebo ohnutá podel šířce. Čím vyšší jakost produktů, tím méně viditelných vad a pryskyřic je na povrchu.

Za nejkvalitnější čelní desku je uznávana čelní deska z modřínu, která podle svých vlastností je uznávana jako univerzální. Při koupi produktu je důležité zkontrolovat přítomnost vlhkosti v něm. Za normální vlhkost se povážuje ta, která nepřesahuje 10%.

Jakým způsobem jakost desek z modříny ovlivnuje její výkonnost a vzhled?

Existují čtyři třídy (jakosti) modříny:

1.      Extra

2.      Jakost A

3.      Jakost B

4.      Jakost C

Vztah k té či oné kategorii řeziva je ovlivněn přítomností vad u dřeva:

  • Suky. Mohou být zdravá (bez hniloby), anebo shnilé. Suky ovlivnují homogenitu povrchu a zhoršují zpracování. Ve suché surovině suky mohou vypádnout, i když to nevykazuje žádné nepříznivé účinky na vzhled výrobku. Pro desky jakosti A je charakterické přitomnost 1-2 vrostlých vad. V případě, že je jich více, než 2, jedná se o jakost B. Pro modřínu jakosti C má hodnotu pouze počet vypadlých suku.
  • Trhliny - nastávají při prásknutí vláken na těle dřeva objevujících se při sušení. K jejích vzniku dochází při odchylkach od norem a porušení režímu sušení modřín.
  • Smolníky. Tenhle název označuje dutiny, které se vyskytují mezi ročními vrstvy a naplnují se pryskyřicí.
  • Blankyt. Obarvený běl v jasně modrou nebo zelenou barvou indikuje přítomnost houbů. Důležitým bodem je hloubka porážky. Při významném pronikání by měli být defektné kusy komplektně odstraněny.
  • Jádro. Centrální část trupu, která má drobivější tkán. To odkazuje na neřesti dřeva, jíž zvýšují množství odpadu.
  • Defekty zpracování. Patří k nim mechanické újmy, které se objevují v důsledku nekvalitní výzdoby materiálu.

V deskach jakosti Extra nejsou povoleny neřesti na čelní ploše. Ani jeden ze čtýř jakosti modříny, kromě C, nemůže obsahovát mechanické neřesti.

Za standard kvality se považuje řeživo jakosti Extra. Ten se používá při výrobě těch nejkritičtějších konstrukčních prvků. Pro obklad podlah a stěn se doporučuje modřína jakosti C. Pro výrobu detailů, již nepřenašejí vážné náklady, může být užitečná deska jakosti B. Z řeziva nížších tříd se výrabějí nádoba a jiné užitečné pro hospodářství předměty.

Jak uskutečnit montáž čelní desky?

Je žádoucí, aby montáž čelní desky býl uskutečněn ve vytápěné místnosti nebo v teplejších měsících. Je zakázáno, aby montáž čelní desky proběhal v místnostech, zahřatých horkovzdušnou pistoli. To může přivést k prudké a nerovné změně vlhkosti čelní desky, a v důsledku - k jejímu vzpěru.

Za jeden-dvá dni před montážem je třeba uvolnit čelní desku z obálů proto, aby dřevo dosahlo stavu rovnovážné vlkosti pro danou místnost. Není-li možnost odložit montáž na jeden den, čelní deska může být instalována ihned, ale s malou (1-3 mm) mezerou mezi deskami.

Doporučuje se připěvnit čelní desku k jehliču tyče o tloušťce 20-30 mm, které jsou zase by měli být připěvněny k povrchu stěny. Tyto tyče musejí být uspořádány kolmo čelní desky ve vzdálenosti 50-80 mm od sebe. Přepravka usnadňuje montáž čelní desky, vyhlazuje povrch stěn a poskytuje větrací mezeru mezi povrchem stěny a reverzní stranou čelní desky.

Čelná deska se připojuje k přepravce jedním ze dvou způsobů:

  • použitím speciálních šroubu pro upěvnění, které se zašroubují do spodní polici boční drážky pod úhlem přibližně 45 °;
  • použitím pozinkovaných ocelových závorek.

Po montáže čelní desky je třeba zpracovát jí jedním z koncentratů, zaručujících ochranu proti hnilobě a škůdcům.

Položit otázku