Latvija

+371 23075007

Pytanie - odpowiedź

Jak wybrać boazerię dobrej jakości?

Boazeria – jest to produkt wykonywany z różnych rodzajów drewna wykorzystywany do dekoracji wnętrz. Boazeria sosnowa jest uważana za jakościowo najlepszą wśród innych materiałów dekoracyjnych z powodu najwyższych wskaźników eksploatacyjnych.

Przy zakupie dużych partii boazerii dosyć trudno jest sprawdzić jakość każdego elementu. Boazeria dobrej jakości nie powinna mieć sęków i uszkodzeń. Boczne szczeliny i kołki mają być bez widocznych nierówności powierzchni i powinne doskonale łączyć się ze sobą. Należy zwrócić uwagę na to, żeby deska, z której jest wykonana boazeria nie była skręcona lub zgięta wzdłuż szerokości.

Im wyższa jest klasa produktu, tym mniej widocznych defektów i żywic na powierzchni.

Za najlepszą jakościowo jest uważana boazeria wykonana z modrzewia, która dzięki swoim właściwościom jest uznawana za uniwersalną. Podczas zakupu jest ważne by sprawdzić towar na obecność w nim wilgoci. Wilgotność nie przekraczająca 10% jest uznawana za normalną.

Jak klasa desek modrzewiowych wpływa na ich jakość eksploatacyjną i wygląd?

Istnieją cztery klasy desek z modrzewia:

1. Extra

2. Klasa A

3. Klasa B

4. Klasa C

 Przynależność do tej lub innej klasy drewna zależy od ilości wad deski:

• Sęki. Istnieją sęki zdrowe (bez zgnilizny) i zgniłe. Sęki wpływają na jednorodność powierzchni oraz utrudniają obróbkę. Z suchego surowca sęki mogą wypadać, chociaż na wygląd produktu mogą nie mieć żadnego negatywnego wpływu. W drewnie klasy Extra ich obecność jest niedozwolona. Dla deski klasy A charakterystyczna jest obecność 1-2 wrosniętych defektów, więcej niż 2 - klasa B. Dla desek modrzewiowych klasy C znaczenie ma tylko liczba sęków, które wypadły.

• Pęknięcia - zerwanie włókien w strukturze drewna – pojawiają się podczas suszenia. Ich przyczyną są odchylenia od normy i naruszenie trybu suszenia modrzewia.

• Pęcherz żywiczny. Taką nazwę mają jamy, które pojawiają się pomiędzy słojami rocznymi i są wypełnione żywicą.

• Sinizna drewna. Jaskrawo niebieski lub zielony kolor miękiszu drewna wskazuje na obecność grzyba. Ważnym sprawdzianem jest głębokość występowania. Przy znaczącym przedostaniu się wgłąb zarażone części usuwa się całkowicie.

• Rdzeń pnia. Sercewina pnia, który ma luźną strukturę. Jest to wada drewna, i powoduje zwiększenie ilości odpadów.

• Defekty obróbki. Należą do nich mechaniczne uszkodzenia powstałe w wyniku złej jakości obróbki materiału.

Deski klasy Extra nie mogą zawierać wad zewnetrznych. Żadna z czterech klas modrzewia wyjątkiem C nie może zawierać uszkodzeń mechanicznych.

Za standard jakości jest uważane drewno Extra. Jest ono stosowane do wytwarzania najbardziej odpowiedzialnych elementów konstrukcyjnych. Do podłóg i okładzin ścian zalecane są deski modrzewiowe klasy A. Do produkcji części, które nie muszą być wytrzymałe na nacisk może być przydatne drewno klasy B. Z drewna niskiej jakości robi się pojemniki i inne rzeczy przydatne w gospodarstwie.

Jak zamontować boazerię?

Montaż boazerii powinien odbywać się w ogrzewanym pomieszczeniu lub w czasie letnim. Zabrania się montowania boazerii w pomieszczeniach ogrzewanych nawiewami. To może prowadzić do gwałtownej i nierównomiernej zmiany wilgotności boazerii - i w konsekwencji do wypaczenia desek.

Boazerię powinno się wypakować na jedną-dwie doby do montażu aby ​​drewno osiągnęło stan odpowiadający wilgotności pomieszczenia. Jeżeli nie ma możliwości odłożyć montaż na dobę, można instalować bezpośrednio, ale z małą (1-3 mm) szczeliną pomiędzy deskami.

Boazerię najlepiej montować na listwach grubości 20-30 mm, które z kolei mocuje się do ściany. Listwy rozmieszcza się prostopadle do desek boazerii, w odległości 50-80 mm od siebie. System listw ułatwia instalację boazerii, niweluje nierówności ścian i zapewnia wentylację pomiędzy powierzchnią ściany a boazerią.

Montaż boazerii na systemie listw  jest możliwy  dwoma sposobami:

  • za pomocą specjalnych gwoździ do boazerii, które wbija się w dolnej części szczeliny pod kątem około 45 ° C;
  • za pomocą specjaknych klamer- wsporników ze stali ocynkowanej.

Po montażu boazerii, trzeba ją konieczne zabezpieczyć, jednym z środków zabezpieczających przed gniciem i robactwem.

Zadać pytanie