Latvija

+371 23075007

PÉČE O DŘEVĚNÉ VÝROBKY

Výrobky z přírodního dřeva zahrnují určité komponenty vyrobené z pevné látky,
a taky některé díly, opracované z dýhy přírodního dřeva.

Krása přírodního dřeva se vyznačují tím, že struktura, forma a barvy nejsou konstantní a opakovatelné hodnoty. Tyto možnosti jsou klíčovou charakteristikou mnoha komponentů pro nábytek a znamenají, že při zpracování dřeva je nemožné dosáhnout jednotnosti všech ukazatelů, lze vždy najít místo, kde vláknitá struktura se liší od sebe navzájem, 

kde barevný tón lehce mění svou barvu v závislosti od hustoty určité části dřeva.
Kombinace všech těchto faktorů nakonec dělá dřevěné výrobky jako " živé ", přírodní a krásné.

Při použití výrobků z dýha doporučujeme pro lepší a dlouhotrvající použití dodržovat některá základní pravidla:

  1. Vlhkost v místnosti by neměla být nižší než 40 % a vyšší než 60%. V zimě vlhkost obvykle klesne na 15-25% což může vést ke ztrátě přirozené vlhkosti dřeva a vzniku malých trhlin, které se zvýšením vlhkosti pak zmizí.
    Aby se tomu zabránilo, v zimě  doporučujeme použít zvlhčovač.
  2. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření. To může vést k postupnému blednutí v místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření.
  3. Čistit a starat se prostředkem, které obsahuje vosk, a vyhnout se používaní prostředků z lihového přídavku nebo rozpouštědlo.